KMK Kancelaria adwokacka Kupietz-Mościńska, Kubasiak s.c. w Katowicach wraz z doradcą podatkowym Bogusławem Kubasiak świadczy pełną obsługę prawną i doradztwo podatkowe na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni, a także podmiotów sektora publicznego.

Kancelarię tworzy zespół prawników łączący w sobie pasję i doświadczenie, o szerokim spektrum wiedzy prawniczej i podatkowej, skupiający adwokatów i doradców podatkowych, zapewniający kompleksowy zakres usług prawnych. Współpracujemy z gronem lekarzy specjalistów z różnych dziedzin medycznych przeprowadzających analizę merytoryczną prowadzonych przez nas spraw z zakresu prawa medycznego. Ponadto, współdziałamy z rzeczoznawcami majątkowymi specjalizującymi się w wycenie nieruchomości m.in. dla celów ustalenia wysokości podatku od spadku lub darowizny, czy wartości majątku wspólnego oraz w wycenie przedsiębiorstw i wartości know - how.

Wiadomości

2018-10-04

Problematyka złożenia przez rodziców oświadczenia w imieniu dziecka o odrzuceniu spadku

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2018 r. odpowiedzią na bardzo ważne zagadanie prawne, z którą każdy rodzic powinien się zapoznać.


2018-09-22

Czy wierzytelność z tytułu wymagalnych świadczeń alimentacyjnych może stanowić przedmiot przelewu?

Jaki wpływ na przelew wierzytelności z tytułu wymagalnych świadczeń alimentacyjnych ma ściśle osobisty charakter prawa do alimentacji?


2018-09-05

IV Śląska Konferencja Medyczno-Prawna - Część II

W dniu 26 października 2018 r. odbędzie się II część kolejnej edycji Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej. Tym razem poruszana będzie problematyka błędu lekarskiego w zakresie położnictwa i ginekologii, chirurgii, chorób wewnętrznych oraz pediatrii.