KMK Kancelaria Adwokacka Kupietz - Mościńska, Kubasiak

Katowice - siedziba NOSPR Katowice - siedziba NOSPR

KMK Kancelaria adwokacka Kupietz-Mościńska, Kubasiak s.c. w Katowicach wraz z doradcą podatkowym Bogusławem Kubasiak świadczy pełną obsługę prawną i doradztwo podatkowe na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Specjalizujemy się przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa medycznego, w tym o odszkodowania i zadośćuczynienia oraz w sprawach podatkowych, w szczególności dotyczących kontroli podatkowej i postępowania przed sądami administracyjnymi.

Kancelarię tworzy zespół prawników łączący w sobie pasję i doświadczenie, o szerokim spektrum wiedzy prawniczej i podatkowej, skupiający adwokatów i doradców podatkowych, zapewniający kompleksowy zakres usług prawnych. Współpracujemy z gronem lekarzy specjalistów z różnych dziedzin medycznych przeprowadzających analizę merytoryczną prowadzonych przez nas spraw z zakresu prawa medycznego. Ponadto, współdziałamy z rzeczoznawcami majątkowymi specjalizującymi się w wycenie nieruchomości m.in. dla celów ustalenia wysokości podatku od spadku lub darowizny, czy wartości majątku wspólnego oraz w wycenie przedsiębiorstw i wartości know - how.

Czytaj więcej w zakładce Kancelaria ...