Zespół

Adwokat Katarzyna Kupietz - Mościńska

Adwokat Katarzyba Kupietz-Mościńska

Absolwentka studiów prawniczych stacjonarnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wieloletnia stypendystka na studiach prawniczych. W czerwcu 2014 roku obroniła pracę magisterską w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Habdas na temat: „Zgoda pacjenta na świadczenie medyczne” na ocenę bardzo dobrą.

Zdobywanie doświadczenia prawniczego rozpoczęła już na studiach, w sądach, kancelariach adwokackich, a także pozostając aktywnym członkiem Sekcji Prawa Cywilnego Studenckiej Poradni Prawnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

W latach 2015-2018 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, zakończoną pomyślnie zdanym egzaminem adwokackim.

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa medycznego oraz prawa cywilnego, w tym o odszkodowania i zadośćuczynienia, oraz sprawami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Posiada również doświadczenie w sprawach karnych.

W życiu prywatnym miłośniczka tańca towarzyskiego, pływania, seriali kryminalnych, a także zdrowego odżywiania.

Posługuje się językiem angielskim.


Adwokat Mateusz Kubasiak

Adwokat Mateusz Kubasiak

Absolwent studiów prawniczych stacjonarnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wieloletni stypendysta na studiach prawniczych. W czerwcu 2013 roku obronił pracę magisterską w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Góreckiego na temat: ,,Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym” na ocenę bardzo dobrą.

Zdobywanie doświadczenia prawniczego rozpoczął już na studiach prawniczych w sądach, w prokuraturze i kancelariach adwokackich. Działalność zawodową rozpoczął w 2013r. jako prawnik i asystent doradcy podatkowego w Kancelarii Podatkowej Doradcy Podatkowego Bogusław Kubasiak.

W latach 2015 - 2018 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, zakończoną pomyślnie zdanym egzaminem adwokackim.

W swojej praktyce zajmuje się sprawami z zakresu prawa medycznego, w tym o odszkodowania i zadośćuczynienia, a ponadto prawa cywilnego, w szczególności dotyczących nieruchomości oraz sprawami karnymi. W kręgu jego zainteresowań prawnych znajduje się także tematyka prawa podatkowego i administracyjnego.

W życiu prywatnym miłośnik nowinek technologicznych, e-sportu, gór oraz siatkówki.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.


Doradca podatkowy Bogusław Kubasiak

Doradca podatkowy Bogusław Kubasiak

Doradca Podatkowy Bogusław Kubasiak od 1997r. prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego.

Wpisany jest na listę doradców podatkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

W swojej praktyce zawodowej zajmuje się w się bieżącą analizą i optymalizacją podatkową dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, ale także osób fizycznych. Od początku swojej działalności zawodowej zajmuje się także prowadzeniem ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, rejestrów VAT oraz innych ewidencji podatkowych.

Posiada ugruntowaną wiedzę i doświadczenie w zakresie podatku VAT, m.in. w sprawach dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych.

W życiu prywatnym zacięty miłośnik historii Polski, wycieczek górskich i narciarstwa.