Oferta dla klientów biznesowych

Oferta dla klientów biznesowych Oferta dla klientów biznesowych
Nasza oferta skupia się na pomocy prawnej dla przedsiębiorców i spółek prawa handlowego. Spektrum pomocy prawnej Kancelarii w tym zakresie obejmuje: sprawy z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego, w tym prawo upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawo podatkowego (doradztwo i analiza podatkowa) i reprezentacji w postępowaniach sądowych oraz postępowaniach administracyjnych, podatkowych i sądowo-administracyjnych.

Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie w obsłudze  prawnej podmiotów gospodarczych, w tym stowarzyszeń.

Zapewniamy obsługę prawną m.in. w następujących dziedzinach :

  • bieżące doradztwo prawno -podatkowe i nadzór prawny,
  • prowadzenie spraw sądowych, reprezentacja przed organami ścigania, organami administracji i innymi organami orzekającymi,
  • prowadzenie spraw pracowniczych, w tym postępowania sądowe,
  • nadzór i sporządzanie umów, w tym opiniowanie prawne, audyty, negocjacje umów z kontrahentami,
  • windykacja należności, także na etapie sądowym,
  • możliwość organizacji szkoleń  specjalistycznych w wybranych dziedzinach prawa.
  • obsługa w zakresie nieruchomości i stosowania przepisów prawa budowlanego.
Proponujemy możliwość rozliczania ryczałtowego za określoną w umowie liczbę godzin roboczych lub wynagrodzenie za prowadzone sprawy.