Wiadomości





Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem

Walka, złośliwości, wzajemna nienawiść, pragnienie odegrania się na drugiej stronie, bezsilność. Realizacja kontaktów rodziców z dzieckiem w praktyce jest często drogą krętą i wyboistą.