Wynik wyszukiwania Tag: żywność

Czy lekarz może ponosić wydatki zaliczane do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odbywania dyżurów medycznych na kontrakcie?

Lekarze wykonujący zawód w formie jednoosobowej działalności gospodarczej polegającej na odbywaniu dyżurów medycznych kontraktowych mają relatywnie niewielkie możliwości zaliczania ponoszonych wydatków do kosztów prowadzonej działalności. Prócz typowych, cyklicznych kosztów związanych z użytkowaniem samochodu (paliwo, amortyzacja lub leasing), telefonu, obsługi księgowej, czy składki na samorząd zawodowy, zasadniczo trudno znaleźć inne, które spełniałyby kryteria wynikające z przepisów prawa.