Wynik wyszukiwania Tag: małżonkowie

Instytucja łącznego opodatkowania małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci

Instytucja łącznego opodatkowania małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci - zasady ogólne, wymogi formalne i ograniczenia ustawowe w świetle aktualnych uregulowań podatkowych.