Wynik wyszukiwania Tag: przelew-wierzytelności

Czy wierzytelność z tytułu wymagalnych świadczeń alimentacyjnych może stanowić przedmiot przelewu?

Czy przysługująca uprawnionemu wierzytelność z tytułu wymagalnych świadczeń alimentacyjnych może zostać przeniesiona drogą przelewu, zwanego inaczej cesją wierzytelności? W niniejszym artykule postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości jakie nasuwają się w tytułowym zagadnieniu.