Wynik wyszukiwania Tag: użytkowanie-wieczyste

Podatek VAT przy zbyciu prawa użytkowania wieczystego

Podatek VAT przy zbyciu prawa użytkowania wieczystego
Kilka dni temu pojawiła się informacja o uchwaleniu przez Sejm nowej ustawy dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Uchwalone przepisy zakładają przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności z mocy prawa z dniem od 1 stycznia 2019 roku. Jednakże, prawo użytkowania wieczystego gruntów nie zniknie całkowicie z polskiego systemu prawnego.